INFORMASJON OM BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

intro image

Renault-gruppen overvåker kontinuerlig overholdelse av reglene for beskyttelse av personopplysninger (heretter “personopplysninger”) og legger dette til hjertet av sin etikk, som beskrevet i sin gruppe politikk for beskyttelse av personopplysninger tilgjengelig på renault.no/personvern-og-copyright


Renault-gruppen anser beskyttelse av personopplysninger som avgjørende for å bygge tillitsforhold til sine kunder. Som sådan har den til hensikt å sikre størst mulig gjennomsiktighet i behandlingen av personopplysninger som den gjennomfører på personopplysningene som kundene gir til den eller som den samler inn gjennom ulike kontakter som kundene kan ha med den.


Formålet med denne informasjonspolitikken er å informere deg i detalj om vilkårene for behandlingen av dine personopplysninger av Renault-gruppen, samt de rettighetene og alternativene som er tilgjengelige for deg for å kontrollere dine personopplysninger og beskytte personvernet ditt.

I denne policyen vil du finne informasjon om:

1. HVEM BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Renault Group er en internasjonal gruppe som:

 • Samler merkene Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors og Lada
 • Består av ulike juridiske enheter i Frankrike og i utlandet, som blant annet er ansvarlige for produksjon, distribusjon av kjøretøy og deler, markedsføring av tilknyttede tjenester som tilkoblede tjenester, vedlikehold, garanti eller finansiering,
 • Og hvis morselskap er Renault SAS, lokalisert i Frankrike, på 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt.

I tillegg er Renault Group avhengig av et nettverk av godkjente distributører for å selge kjøretøyene sine samt relaterte produkter og tjenester.


Renault Group-selskaper og/eller nettverket av distributører kan samle inn og behandle personopplysninger om deg. Deres ansvar for behandlingen av dine personopplysninger varierer avhengig av hvilket Group-selskap eller nettverk av distributører du deler personopplysningene dine med og deres rolle i de ulike tjenestene eller produktene som tilbys. For formålet med dette dokumentet refererer “vi” eller “Renault” til Renault SAS og nettverket av distributører.


Generelt sett er de felles databehandlerne i henhold til personvernreglene:


Renault SAS. Kontaktinformasjonen til personvernombudet er som følger: Renault SAS, juridisk avdeling – personvernombud, 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt.


Og medlemmene i nettverket, som du kan finne listen og kontaktinformasjonen til på nettsiden www.renault.fr/trouver-un-etablissement.html.


I visse tilfeller kan Renault SAS også behandle dine personopplysninger som en uavhengig databehandler.

2. HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

“Personopplysninger” betyr all informasjon som kan identifisere deg direkte (slik som navnet ditt) eller indirekte (for eksempel ved bruk av et unikt kundenummer).


Generelt sett forplikter vi oss til å samle inn kun personopplysninger som er relevante og passende for hver av formålene for hvilke vi behandler dine personopplysninger.

 • De personopplysningene vi samler inn avhenger av vår interaksjon med deg, og kan inkludere informasjon om:
 • Din identitet og kontaktinformasjon (etternavn, fornavn, postadresse, e-postadresse, telefon, osv.),
 • Data knyttet til din personlige og/eller profesjonelle situasjon (familiesituasjon, sosio-profesjonell kategori, osv.),
 • Dine betalings- og transaksjonsdata (type betaling, rabatt gitt, osv.),
 • Data knyttet til vårt kommersielle forhold, spesielt våre interaksjoner og avtaler (ordrehistorikk, etter-salgstiltak, serviceavtaler, konkurranser, interaksjoner med vår kundeservice, osv.),
 • Identifikasjons Dataene til kjøretøyet ditt (merke, modell, registreringsnummer, chassisnummer, osv.),
 • Dine lokasjonsdata (samtykke innhentes når forskriftene krever det),
 • Data knyttet til bruken av kjøretøyet (kjørelengde, reiser, bruk av multimedia, osv.) og eventuelt batteriet (ladenivå, osv.),
 • Hvis du har et tilkoblet kjøretøy, data som tillater kontroll av kjøretøyet og eventuelt dets batteri (låsing/låsing opp, programmering av lading av batteri, osv.), som er knyttet til kjøremodus (bruk av kontroller, akselerasjoner, bremsing, osv.), eller levering av tilkoblede tjenester eller applikasjoner om bord,
 • Data som er nødvendige for å gjennomføre lojalitets-, prospektering-, studie-, undersøkelses- og markedsføringsaktiviteter (f.eks. dine preferanser når det gjelder kjøretøy),
 • Data om dine digitale profiler (online-kontoer),
 • Data om bruken av våre nettsider og mobile applikasjoner, samt våre kommunikasjoner (antall besøk, side besøkt, åpning av våre meldinger, osv.).

Som sådan er dataene som er nødvendige for å svare på din forespørsel eller for formål knyttet til en avtale eller en juridisk forpliktelse, angitt i innsamlings skjemaene (spesielt ved asterisk (*)). Hvis du ikke ønsker å gi de obligatoriske dataene, vil vi sannsynligvis ikke kunne behandle forespørselen din eller gi deg de aktuelle tjenestene. Den andre informasjonen er ment å bli kjent med deg bedre, spesielt for å sende deg personlige reklamemeldinger. Denne informasjonen er derfor valgfri.


Vi oppfordrer deg til å holde oss regelmessig informert skriftlig om eventuelle endringer i dine personopplysninger.


Produktene og tjenestene vi tilbyr er hovedsakelig ment for voksne. Vi utfører derfor ikke noen spesifikk behandling av mindreårige.

3. HVA BRUKES DINE PERSONLIGE DATA TIL?

Vi gir deg forklaringer på sammenhengen mellom innsamlingen av dine data, formålene for hvilke vi behandler dem og varigheten vi oppbevarer dem.

3.1. SAMMENHENG FOR INNSAMLING

Vi samler inn dine personlige data spesielt når:

 • Du besøker en av våre nettsider, som kan bruke informasjonskapsler eller andre sporingsverktøy,
 • Du kontakter oss via et online skjema, e-post, telefon, live chat, besøk til en forhandler eller andre midler,
 • Du deltar i en konkurranse eller et arrangement, eller abonnerer på en av våre nyhetsbrev,
 • Du kjøper en bil eller en tjeneste (vedlikehold, reparasjon, garanti og tilkoblede tjenester),
 • Du bruker en tilkoblet bil,
 • Du svarer på en av våre studier eller tilfredshetsundersøkelser,
 • Du oppretter en brukerkonto for å få tilgang til våre tjenester fra din datamaskin eller smarttelefon,
 • Du samhandler med oss på sosiale nettverk, spesielt via “Like”, “Share” eller “Twitter”-knappene på Facebook, Instagram og Twitter på Renault-sider, som kan føre til innsamling og utveksling av personlige data mellom sosiale nettverk og oss.

Vi kan også få informasjon om deg fra andre selskaper i vår gruppe eller partnere, med ditt samtykke der det kreves ved lov.

3.2. FORMÅL FOR BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA

Som en del av vårt forhold, og avhengig av sammenhengen der dine personlige data blir samlet inn, bruker vi dine data til:

 1. – Administrere våre første interaksjoner
 2. – Administrere vårt forretningsforhold
 3. – Administrere tjenestene som tilbys av din tilkoblede bil og innebygde applikasjoner
 4. – Gjennomføre studier og analyser
 5. – Administrere våre markedsføring operasjoner

3.2.A HÅNDTERE VÅRE FØRSTE INTERAKSJONER

MålJuridisk grunnlag
Overvåking av besøk på våre nettsider eller mobilapplikasjoner, og håndtering av deres drift og sikkerhet,Denne behandlingen er basert på ditt samtykke til informasjonskapsler som er lagt inn / lest i din enhet (se vår cookie politikk), og på vår legitime interesse (å gi deg sikre nettsteder og applikasjoner)
Forespørsler om informasjon, prisestimat / tilbud, kjøretøy test (og eventuelt innsamling av overtredelser i forbindelse med denne testen), osv.Denne behandlingen er rettferdiggjort av det aktuelle forholdet som følger av din forespørsel eller våre juridiske forpliktelser (samarbeid med myndighetene for å inndrive overtredelser)
Navigering og interaksjoner med vår Facebook-fansideDenne behandlingen er rettferdiggjort av det kontraktsmessige forholdet du har som Facebook-bruker. I denne sammenhengen er Renault SAS og Facebook felles behandlingsansvarlige.

Vi oppmerksom på at Facebook produserer aktivitetsrapporter og statistikk i anonymisert form fra besøk på “fansiden” for å administrere fremme av Renaults virksomhet, og kan også brukes til å forbedre Facebook-annonsering systemet. Du kan få mer informasjon om behandlingen av personopplysninger implementert av Facebook, ved å konsultere personvernpolicyen som er tilgjengelig på følgende adresse: https://www.facebook.com/about/privacy

3.2.B STYRING AV VÅRT FORRETNINGSSAMARBEID

MålJuridisk grunnlag
Administrasjon av din bilbestilling (og spesielt dens oppfølging, fra produksjon til levering), din søknad om registrering, din bestilling av dokumenter relatert til ditt kjøretøy, dine kontrakter (vedlikehold, utvidet garanti, tilkoblede tjenester), dine reparasjoner, din garanti (spesielt dine forespørsler om støtte), veihjelp osv.Denne behandlingen er begrunnet med utførelsen av kontrakten du har inngått med oss.
Administrasjon av dine brukerkontoer og autentiseringsmetoderDenne behandlingen er begrunnet med utførelsen av kontrakten du har inngått med oss.
Administrasjon av din deltakelse i forum, fellesskapDenne behandlingen er basert på ditt samtykke.
Administrasjon av dine klagerDenne behandlingen er basert på vår legitime interesse (forebygging av rettslige skritt)
Svare på forespørsler om å utøve dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger (se avsnittet om “hva er dine rettigheter”)Denne behandlingen er basert på våre juridiske forpliktelser og kan kreve verifisering av din identitet
Administrasjon av våre tilfredshetsundersøkelser, administrasjon og respons på dine meninger, for å forbedre kundetilfredshet og våre produkter og tjenester,Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse (å forbedre våre produkter og tjenester)
Administrasjon av vår konsoliderte prospekt-/kundedatabaseDenne behandlingen er basert på vår legitime interesse (å ha en oppdatert og samlet visning av data)
Administrasjon av ditt kjøretøys forhold, spesielt de ulike operasjonene utført på ditt kjøretøy,Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse (overvåkning av kvaliteten på våre produkter)
Tilbakekalling av kjøretøy på grunn av kvalitetsproblemerDenne behandlingen er basert på våre juridiske forpliktelser (reguleringer om defekte produkter) og vår legitime interesse (å sikre kvaliteten på våre produkter)

Når du er i kontakt med våre kundesentre, er vårt mål å gi deg best mulig svar på dine henvendelser. For å forbedre kvaliteten på tjenestene våre og for å trene og evaluere våre ansatte, kan dine samtaler bli innspilt. Du har imidlertid rett til å motsette deg dette når som helst og uten å oppgi grunn.

3.2.C ADMINISTRERING AV TJENESTENE SOM LEVERES AV DITT TILKNYTTEDE KJØRETØY OG KJØRETØYETS-PROGRAMMER

MålJuridisk grunnlag
Sikre din sikkerhet på veien (nødoppringning, kollisjonsrisiko advarsel, hvit linje kryssing deteksjon, hastighetsbegrenser og automatisk nødbremsing)Denne behandlingen er rettferdiggjort av utførelsen av kontrakten du har inngått med oss, eller våre juridiske forpliktelser.
Gi deg og administrere dine kommersielle applikasjoner (målrettet annonsering, midlertidig avbrudd og personlig forsikring)Denne behandlingen er rettferdiggjort, som tilfellet kan være, av ditt samtykke eller vår legitime interesse (gi deg relevant innhold) eller av utførelsen av kontrakten du har inngått med oss.
Sikre cybersikkerheten til systemeneDenne behandlingen er rettferdiggjort av vår legitime interesse (å gi deg sikre systemer)
Aktivere dine tilkoblede tjenester og kjøretøy programmer, administrere dine kontoer og tilhørende kontrakterDenne behandlingen er rettferdiggjort av utførelsen av kontrakten du har inngått med oss
Bekjempe tyveri (tyveri melding, sporing av stjålne kjøretøy)Denne behandlingen er rettferdiggjort av utførelsen av kontrakten du har inngått med oss
Gi deg tilkoblede tjenester og bilens kjøre assistansesystemer (forventningsfulle meldinger, øko-kjøring, parkeringsassistanse)Denne behandlingen er rettferdiggjort av utførelsen av kontrakten du har inngått med oss
Fjernkontroll (kjøretøy og instrumentpanel kontroll)Denne behandlingen er rettferdiggjort av utførelsen av kontrakten du har inngått med oss
Gi deg tilkoblede tjenester og bilens navigasjon programvareDenne behandlingen er basert på ditt samtykke
Administrere og gi deg tjenester knyttet til batteriet ditt og tilhørende tilkoblede tjenester og bilens -programmerDenne behandlingen er rettferdiggjort av utførelsen av kontrakten du har inngått med oss
Gi deg diagnostiske, service- og vedlikeholdstjenester for kjøretøyene dine, systemene og kartene dine (advarsler knyttet til kjøretøyets drift, påminnelse om dato for teknisk kontroll, programvareoppdateringer utført eksternt, proaktivt vedlikehold, prediktivt vedlikehold, osv.)Denne behandlingen er rettferdiggjort av utførelsen av kontrakten du har inngått med oss.

Noen tilkoblede tjenester eller applikasjoner i kjøretøyet du har abonnert på, bruker tjenester som tilbys av Google for å gi deg kartdata eller interessepunkter i kjøretøyet ditt eller på smarttelefonen din. Du kan få mer informasjon om behandlingen av dine personlige data som Google kan implementere, ved å konsultere personvernreglene deres som er tilgjengelige på følgende adresse: https://policies.google.com/privacy?hl=no


Når vi sender meldinger til skjermen i kjøretøyet ditt, er målet vårt å informere deg om avslutningen av en av dine servicekontrakter og tilby fornyelse.


Noen tilkoblede tjenester og bilens applikasjoner kan kreve behandling av din lokasjonsdata. Ditt samtykke er nødvendig før behandlingen av denne dataen. Du kan tilbakekalle ditt samtykke og suspendere denne behandlingen når som helst.


For noen elektriske kjøretøy vil du, når du kobler telefonen din til kjøretøyet, bli bedt om ditt mobiltelefonnummer for å sende deg varsler om tilstanden til batteriet ditt. Du kan administrere hvordan du mottar varsler og velge å stoppe å motta dem i fanen “Mine varsler”.


Informasjon om aktivering av tjenestene dine, deling av dine data og suspendering av dem kan bli funnet her.


Vi er forpliktet til å respektere ditt personvern, men vi minner deg om at det er ditt ansvar å informere enhver annen bruker eller kjøper av kjøretøyet om vilkårene for behandlingen av deres data av Renault.

3.2.D GJENNOMFØRE STUDIER OG ANALYSER

Studier og analyser gjennomføres for å måle vår ytelse, vurdere kvaliteten på våre produkter og tjenester og nivået av kundetilfredshet, og kontinuerlig forbedre dem.


Vi vil påpeke at vi bruker dine personlige data for å måle dine interaksjoner på sosiale medier og andre nettsteder som er tilgjengelige for offentligheten, gjennom tredjepartstjenester (Brandwatch: https://www.brandwatch.com/fr/legal/user-privacy-policy/, SprinklR: https://www.sprinklr.com/privacy/). Disse tjenestene lar oss se på dine meninger som er publisert på Internett angående våre merker, våre produkter og ulike spesifikke relaterte emner. Disse dataene tillater oss også å kjenne og bedre forstå dine behov for å optimalisere våre beslutninger om våre strategier og våre produkter. Imidlertid vil disse dataene aldri bli brukt til å gjennomføre markedsføringskampanjer.

MålJuridisk grunnlag
Be om at du svarer på studier for å utvikle nye produkter og tjenester, og for å måle vår merkevare imageDenne behandlingen er basert på ditt samtykke.
Utføre analyser for å måle vår forretningsmessige ytelse, inkludert effektiviteten av markedsførings operasjonerDenne behandlingen er basert på vår legitime interesse (å måle ytelsen til vår virksomhet).
Forskning og utvikling av produkter og tjenesterDenne behandlingen er basert på vår legitime interesse (å forbedre våre produkter og tjenester).
Sikre kvaliteten på våre kjøretøy, deler og tjenester, spesielt gjennom incidentology- og durability-studierDenne behandlingen er basert på vår legitime interesse (forbedring av våre produkter og tjenester).
Utføre analyser for å forbedre kundetilfredshetDenne behandlingen er basert på vår legitime interesse (å forbedre våre produkter og tjenester).
Utføre analyser for å måle og optimalisere vår operative og økonomiske ytelseDenne behandlingen er basert på vår legitime interesse (å forbedre ytelsen til vår virksomhet).

3.2.E STYRE VÅRE MARKEDSFØRINGSOPERASJONER

MålJuridisk grunnlag
Sende reklamekampanjer (digitale eller ikke), nyhetsbrev,Denne behandlingen er basert på ditt samtykke (for utsendelse av kommersielle kommunikasjoner via e-post eller sms) eller på vår legitime interesse (for kommersielle kommunikasjon via telefon eller post, og for å gi deg relevant innhold)
Konkurranser, arrangementer, sponsorater,Denne behandlingen er basert på avtalen (aksept av reglene)
Online annonsering rettet mot målgruppen, personalisering av innhold,Denne behandlingen er basert på ditt samtykke til cookies som er lagret/lest på enheten din (se vår cookies-policy)
Avansert analyse for markedsføring tilpasning (profiler), optimalisering av ytelsen til mediekampanjer og forbedring av kunnskapen vår om kundene og markedet vårt.Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse (for å bedre forstå oppførselen til våre kunder og prospekter og/eller for å gi deg relevant innhold)

Hvilke operasjoner utfører vi som en del av våre markedsføring operasjoner?

De markedsføring operasjonene vi utfører gjør det mulig for oss å:

 • sende deg reklamekampanjer (for eksempel via e-post),
 • vise annonser på nettstedene du besøker,
 • tilpasse innholdet på Renault Group-nettstedene i henhold til dine interesser,
 • analysere visse data om deg for å forstå dine preferanser og interesser og dermed tilby deg mer passende og personlig innhold (se flere detaljer om profilering nedenfor).

Vi minner deg om at vi bare samler inn og analyserer dataene dine for å tilpasse reklame hvis du har akseptert lagring av en eller flere av de tilsvarende informasjonskapslene, som beskrevet i vår cookie policy, og som du kan administrere når som helst i vårt dedikerte verktøy ved å klikke på lenken ADMINISTRER INFORMASJONSKAPSLER.


I tilfeller der vi bare analyserer våre online mediekampanjer, uten å tilpasse reklame, samler vi ikke inn dataene dine gjennom informasjonskapsler, men direkte fra deg og våre partnere.


Videre sender vi deg bare annonser hvis du uttrykkelig har samtykket i å motta dem (for eksempel ved å krysse av i en kontaktskjema, når du oppretter din MY-Renault brukerkonto, osv.).


flere kilder, samt gjennom bruk av dedikerte IT-verktøy.

Faktisk er analysene våre basert både på dataene som kundene og potensielle kunder har gitt oss direkte (for eksempel ved å kjøpe et kjøretøy i en Renault Group-forhandler eller ved å registrere en forespørsel om prøvekjøring på nettstedet vårt eller for eksempel data om navigering på våre nettsider og bruk av våre mobile applikasjoner) og data fra partnerne våre (for eksempel navigerings data på Facebook-nettsteder).

Dataene som våre partnere gir oss, er data som er samlet inn ved lagring av informasjonskapsler som du har godkjent. Disse dataene vi bruker kan inkludere, avhengig av verktøyene: identifikasjonsdata (etternavn, fornavn, kontaktinformasjon), tekniske identifikatorer (IP-adressen til enheten din, tekniske identifikatorer tildelt av Renault Group eller av partnerne våre til enheten din), navigasjons- og tilkoblingsdata (viste sider, besøkte nettsteder, klikk).


Hvilke verktøy tillater oss å utføre disse operasjonene?


For å administrere markedsføring operasjonene som er nevnt ovenfor, bruker vi ulike verktøy.

Dataene vi bruker for å administrere markedsføring operasjonene våre, analyseres i våre egne interne verktøy og databaser, samt i verktøy utviklet av våre partnere (som Facebook eller Google) og/eller de underleverandørene vi bruker.

I disse verktøyene beholder vi generelt bare dataene som er samlet inn gjennom innskudd av informasjonskapsler (cookies) i en maksimal periode på 25 måneder. Imidlertid beholder noen av disse verktøyene ikke noen data etter at behandlingen av disse dataene er utført.


Hvordan gir vi deg personlig tilpasset innhold og tilbud på nettet?


Vi bruker verktøy som lar oss gjøre profileringsarbeid for å evaluere preferansene til våre kunder, i henhold til gjeldende regelverk om personopplysninger. Vi mener det er i vår legitime interesse å forstå våre kunders og prospekters preferanser for å kunne gi dem innhold som passer til deres behov eller ønsker. Profilering kan for eksempel føre til at vi viser deg en reklame som er relatert til en biltype du er mest sannsynlig interessert i (en SUV i stedet for en bybil, eller omvendt). Profilering lar oss også unngå å sende deg reklame tilbud som ikke samsvarer med dine interesser, eller begrense antall ganger den samme annonsen blir vist til deg.For å forstå hvordan vi konkret behandler dataene dine, er her noen eksempler:

 1. Du leter etter en elektrisk bil og besøker Renault.fr for å finne ut mer om bilene som selges av merket. Når du kommer til Renault.fr-siden, aksepterer du alle informasjonskapsler ved hjelp av informasjonskapsler styrings banneret. Du klikker deretter på noen elektriske biler du er interessert i for å få mer informasjon om disse bilene. Noen dager senere mens du surfer på internett, vises en Renault Group-annonse på siden du er på, og viser en MEGANE E-TECH ELECTRIC. Du klikker på den og blir omdirigert til siden som presenterer kjøretøyet. Renault Group kunne vise deg denne annonsen om et kjøretøy som trolig ville passe deg, takket være informasjonskapslene du har akseptert å legge igjen på enheten din.
 2. Etter å ha lest beskrivelsen av MEGANE E-TECH ELECTRIC. i detalj, bestemmer du deg for å avtale en prøvekjøring av kjøretøyet med en forhandler. Etter prøvekjøringen bestemmer du deg for å kjøpe MEGANE E-TECH ELECTRIC, og når du signerer kjøpekontrakten for kjøretøyet, gir du skriftlig samtykke til å motta kommersielle tilbud. Noen dager etter ditt kjøp logger du på Facebook og ser en annonse for tilbehør som beskytter og optimaliserer ditt hybridkjøretøy. Du klikker på annonsen og kommer til en side på Renault-nettstedet som lister opp alt tilbehøret som er sannsynlig å interessere deg og deres egenskaper. Ved å gi ditt samtykke til å motta reklame på e-post når du kjøper et kjøretøy, kunne vi knytte dine personlige data (spesielt din e-post og ditt kjøp av et hybridkjøretøy) til dine surfe-data (som hjelper oss å forstå dine preferanser, gitt at du har akseptert informasjonskapsler) for å tilby deg produkter som er nyttige og sannsynlig å interessere deg. Du vil da kun motta reklame via e-post som vi har identifisert som mest konsistent med profilen din, og du vil unngå reklame som er mindre relevant for deg.

For å vite mer:


Om rollen til våre partnere i behandlingen av dine data:

Vi inngår en avtale med hver av partnerne våre, som definerer våre respektive forpliktelser og ansvar i behandlingen av dine personlige data, i samsvar med kravene i gjeldende regelverk. Under disse avtalene har vi og partnerne våre forskjellige roller og ansvar i behandlingen av dine data:

 • For gjennomføringen av operasjoner for å samle inn data fra besøkende som surfer på Renault Groups nettsider og overføre disse til partnerne våre, er vi felles data kontrollører med partnerne våre som plasserer informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre.
 • For analysen av dataene som samles inn og eventuell videre behandling av dataene, virker partnerne våre og vi som uavhengige data kontrollører.
 • Til slutt virker noen partnere som databehandlere og behandler kun data på våre instruksjoner.

Om Renault Group-partnere og deres databeskyttelse politikk:

For å finne ut mer om hvordan Meta-gruppen (tidligere Facebook) behandler dataene dine, inkludert rettsgrunnlaget og midlene for å utøve dine rettigheter med Meta, kan du se Metas personvernpolicy: https://www.facebook.com/privacy/policy For å finne ut mer om hvordan Google-gruppen behandler dataene dine, kan du se Googles personvernpolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=no For å finne ut om Renault Groups andre partnere kan du se listen over disse partnerne i vår informasjonskapsel (cookie)-politikk, og henvise til personvernpolitikken til disse partnerne som er tilgjengelige på deres nettsider [eller tilgjengelig direkte fra vår informasjonskapsel (cookie)-politikk tilgjengelig her].

3.3. HVOR LENGE VI OPPBEVARER DINE DATA

I samsvar med reglene forplikter vi oss til å kun holde dine personlige data i den tiden som er nødvendig for å oppnå det formålet som forfølges, for å imøtekomme dine behov eller for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. For å fastsette denne perioden, tar vi spesielt hensyn til følgende elementer:

 • Varigheten av din kontrakt,
 • Tiden som kreves for å behandle din forespørsel eller klage,
 • Lengden på tiden brukerkontoen din er åpen, bortsett fra i tilfelle inaktivitet i 3 år,
 • Din interesse for våre merkevarer,
 • Behovet for å beholde en viss historie over dine interaksjoner med oss, for å kunne håndtere vårt forretningsforhold på en god måte. Varigheten varierer spesielt avhengig av om du har kjøpt et kjøretøy, en tjeneste som reparasjon, eller bare samhandlet med oss uten å inngå kontrakter med oss,
 • Våre juridiske eller regulatoriske forpliktelser (dette gjelder spesielt for tekniske data om kjøretøyene våre).

Når vi ikke lenger trenger å bruke dine personlige data, blir det slettet fra våre systemer og registre eller anonymisert slik at du ikke lenger kan identifiseres. Imidlertid kan vi være pålagt å beholde noen av dine personlige data i arkivet vårt for å kunne svare på eventuelle juridiske krav, og dette i henhold til foreldelsesfristen fastsatt i gjeldende lovgivning.

4. HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Innenfor Renault-gruppen og dens nettverk sørger vi for at kun personer som er autorisert med hensyn til deres funksjoner og oppdrag for å behandle dine personopplysninger er autorisert til å gjøre det.


Vi kan dele dine personopplysninger med andre selskaper i Renault-gruppen, som for eksempel Renault MAI, som er ansvarlig for mobilitet aktiviteter (som bildeling), eller datterselskaper som tilbyr finansielle tjenester, som Diac, Diac Location, RCI banque SA, underlagt ditt samtykke når det er nødvendig av regelverket. Disse enhetene kan opptre som en datakontroller, i samsvar med deres personvernpolicy, eller som en databehandler, for å utføre oppgaver i henhold til instruksjonene vi gir dem.


For å behandle all eller deler av dine personopplysninger, bruker vi pålitelige tredjeparts tjenesteleverandører, som opptrer som underleverandører i henhold til våre instruksjoner og på våre vegne, spesielt for:

 • Hosting, drift eller vedlikehold av våre databaser, nettsteder og mobile applikasjoner,
 • Levering av autentiseringstjenester,
 • Styring av kunderelasjoner (kundesentre, levering av kommunikasjonsverktøy, osv.)
 • Levering av tjenester knyttet til vår markedsføring, spesielt utsendelse av kommersielle tilbud,
 • Organisering av konkurranser, arrangementer,
 • Gjennomføring av studier og undersøkelser. For all data deling tar vi vare på å jobbe bare med pålitelige selskaper og å sikre disse forholdene (kontrakter, revisjoner, garantier og sikkerhetstester, osv.).

Vi kan i noen tilfeller dele noen av dine personopplysninger med partnere, som vil bruke dem til sine egne formål. I slike tilfeller fungerer disse partnerne som datakontroller og deres personvernpolicy gjelder for de delte dataene. Vi sørger for å be om ditt samtykke til denne delingen når regelverket krever det, eller i det minste å tillate deg å motsette deg det.


Vi kan også tilby deg muligheten til å bruke dine sosiale medier innloggingsdata. Vær oppmerksom på at i dette tilfellet deler du profilinformasjonen din med oss. De delte personopplysningene avhenger av konfigurasjonen av sosiale nettverk plattformen. Vær oppmerksom på at disse sosiale nettverkene bruker sin egen personvernpolicy.


Til slutt kan vi være pålagt å kommunisere dine personopplysninger til tredjeparter for å overholde eventuelle rettslige forpliktelser (som innkreving av trafikkforseelse etter en kjøretøy test) eller administrative eller rettslige avgjørelser.

5. HVA ER DINE RETTIGHETER?

5.1 – Dine rettigheter

Du har flere rettigheter i henhold til reglene om beskyttelse av personopplysninger:

 • En rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger, med forbehold om begrunnelse knyttet til din spesielle situasjon, og en rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, i visse tilfeller som er fastsatt i reglene.
 • En rett til å motsette deg all kommersiell prospektering: Du kan når som helst be om å ikke lenger motta våre kommunikasjoner relatert til våre tilbud, nyheter og arrangementer. Denne retten kan spesielt utøves via avmelding koblingen til stede i hver markedsførings-e-post. Du kan også motsette deg profilering.
 • En rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst, for formålene for hvilke vi samlet inn ditt samtykke.
 • En rett til informasjon: Du har rett til å få klar, gjennomsiktig og forståelig informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger og om dine rettigheter. Denne policyen er et eksempel.
 • En rett til å få tilgang til dine personopplysninger: Du har rett til å få informasjon om behandlingen av dine personopplysninger (spesielt dataene som brukes, til hvilke formål, osv.) samt en kopi av disse.
 • En rettelse rett: Du har rett til å få dine data rettet hvis de er unøyaktige eller ufullstendige, til tross for våre innsats for å holde dem oppdatert, som vil tillate oss å overholde vår forpliktelse til å ha oppdaterte data om deg.
 • En rett til å dataportabilitet, det vil si, under visse betingelser, retten til å motta personopplysningene du har gitt oss i en strukturert, datamaskin format som er vanlig brukt, og å få dem overført til en tredjepart dersom det er teknisk mulig.
 • En rett til sletting (eller rett til å bli glemt): Du har rett til å få dine data slettet eller fjernet. Denne retten kan begrenses med hensyn til våre kontraktsmessige (gjeldende kontrakt) eller lovmessige (forebygging av rettslige handlinger spesielt) forpliktelser.
 • En rett til å fastsette retningslinjer, enten generelle eller spesifikke, med hensyn til visse behandling operasjoner, for lagring, sletting og kommunikasjon av dine personopplysninger i tilfelle av død. Du kan endre eller fjerne disse retningslinjene når som helst. Du kan gi oss beskjed om disse spesielle instruksjonene ved å skrive til adressen som er nevnt nedenfor.

Til slutt har du rett til å klage til Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) angående behandlingen av dine personlige data. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss før eventuell klage, slik at vi kan prøve å løse problemet sammen.


5.2 – Hvordan utøve disse rettighetene?


Du kan oppdatere kontaktinformasjonen din og administrere dine samtykker for kommersiell markedsføring direkte i din My Renault-brukerkonto.


For å utøve noen av dine rettigheter, kan du når som helst sende oss din forespørsel via skjemaet https://www.renault.fr/vos-droits.html eller per post til adressen Renault SAS, Juridisk avdeling – Data Protection Officer, 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt. Det er mulig at vi ber deg om visse opplysninger eller dokumenter (identitetsdokument, registreringskort) når vi ikke er i stand til å identifisere deg eller identifisere dataene til kjøretøyet ditt.


Du har rett til å registrere deg gratis på Bloctel motstander listen, administrert av selskapet Opposetel, for å unngå å bli utsatt for kommersielle henvendelser per telefon. Registrering på denne listen hindrer imidlertid ikke oss fra å kontakte deg for markedsføringsformål i løpet av avtaleperioden med oss, med mindre du har spesifikt utøvd din rett til motstand for å ikke lenger motta kommersielle tilbud fra oss.

6. HVORDAN SIKRES DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dine personopplysninger lagres på sikre servere. Vi har satt i gang og krever at våre underleverandører og partnere implementerer passende sikkerhets- og data beskyttelsestiltak i tråd med de nyeste teknologiene.


Når behandlingen av personopplysninger innebærer overføring av data, sørger vi for at overføringen skjer under passende betingelser som garanterer tilstrekkelig beskyttelse, sikkerhet og konfidensialitet.


Som en del av opprettelsen av en digital konto, er det obligatorisk å oppgi et passord som oppfyller våre sikkerhetsstandarder og dette er en del av vår personvernpolicy. Det er ditt ansvar å holde det hemmelig.


Så langt det er mulig, behandles dine data i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Imidlertid er noen av våre tjenesteleverandører eller deres underleverandører lokalisert i land utenfor EØS, og dine personopplysninger behandles der. Noen av disse landene kan ha forskjellige regler for personopplysninger enn Den europeiske union. I slike tilfeller sørger vi for at denne overføringen skjer i samsvar med gjeldende regelverk og implementerer garantier som sikrer et beskyttelsesnivå for ditt personvern og dine grunnleggende rettigheter som er likt det som tilbys av Den europeiske union (inkludert gjennom bruk av Den europeiske kommisjonens standard kontraktsvilkår).

7. ENDRING AV INFORMASJON

Vi kan av og til endre denne informasjonen. Der det er nødvendig eller påkrevd, vil vi gi deg beskjed og/eller be om ditt samtykke. Vi inviterer deg derfor til å konsultere denne informasjonen ved hvert besøk for å lese den nyeste versjonen.


Versjon 3 oppdatert 9. juli 2020
Denne nye versjonen er en betydelig overhaling av den forrige versjonen. Den er ment å være mer tilgjengelig og mer komplett. Du vil finne der alle vilkårene for bruk av dine personopplysninger (spesielt den uttømmende listen over våre formål). Behandlingen av dine personopplysninger for tilkoblede tjenester og i kjøretøy applikasjoner er nå inkludert i denne policyen. Vi gir deg ny informasjon om profilering. Denne versjonen gir også mer åpenhet om mottakerne av dine personopplysninger, innenfor vår gruppe eller utenfor.